SMV Digital

SMV:Digital puljen på 100.000 kr.

Hvem kan ansøge om SMV:Digital puljen på 100.000 kr.?

Puljen er for virksomheder, der ønsker at styrke sin vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling, e-handel eller automatisering. Der kan søges til enten afdækning af digitaliseringspotentialer eller til implementering af et specifikt digitaliseringsprojekt.

Gældende er dog for begge typer af projekt at virksomheden opfylder følgende kriterier:

  • Dansk CVR-nr
  • 3-249 fuldtidsansatte i seneste afsluttede regnskabsår
  • Min. 2 mio. kr. i omsætning i seneste afsluttede regnskabsår
  • En omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maks. 43 mio. euro
  • Projektet bidrager til at realisere virksomhedens vækstambitioner
  • Tilstrækkelig organisatorisk og økonomisk forankring af projektet
  • Projektet har digital og teknologisk nyhedsværdi for den enkelte virksomhed

Virksomhederne forpligtiger sig til at investere timer tilsvarende beløbet eller kontant at indskyde samme beløb.

Vigtigt er det at understrege at midlerne alene må benyttes på rådgivning fra en uvildig rådgiver. Dermed også sagt at midlerne IKKE må bruges til indkøb af nye software systemer.

Har du brug for hjælp og rådgivning til din ansøgning?

Kontakt Sommerset Consulting og få hjælp til din ansøgning.

Du kan læse mere på SMV:digitals egen hjemmeside herunder:

Få hjælp til ansøgningen

Puljen åbner tirsdag d. 17. maj 2022 og du kan søge om tilskud på 100.000 kr. til rådgivning.