SKAB VÆRDI GENNEM EFFEKTIVISERING

Kender du det?

Listen med ikke-igangsatte projekter er ved at blive lang?

  • De nuværende in-house ressourcer og kompetencer er ikke nok til næste projekt?

  • I mangler ny inspiration og drivkraft til næste udviklingsprojekt?

  • Fondssøgning er en helt ny verden, som I ønsker at udforske og udnytte mere?

Sommerset Consulting skaber værdi gennem effektivisering på tværs af funktioner samt snitflader mellem mennesker og systemer i små og mellemstore virksomheder. 

Via projektstyring og eksekvering inden for produkt- & procesudvikling, digitalisering og fundraising sikrer Sommerset Consulting forankring af projekter og processer i virksomheder.

Tag kontakt allerede i dag og hør hvordan du kan få merværdi.

Sommerset Consulting skaber værdi gennem effektivisering på tværs af funktioner samt snitflader mellem mesnnesker og systemer i små og mellemstore virksomheder. 

Via projektstyring og eksekvering inden for produkt- & procesudvikling, digitalisering og fundraising sikrer Sommerset Consulting forankring af projekter og processer i virksomheder.

Tag kontakt allerede i dag og hør hvordan du kan få merværdi.

Typisk projektforløb

Med en bred palet af kompetencer inden for de fem kategorier, Produkt- og Procesudvikling, Marketing, Forretning, Produktion og Fundraising navigerer Sommerset Consulting i spændingsfeltet og kan derfor byde ind på hele værdikæden samt sikre at projektet forankres de rigtige steder i  virksomheden. Sommerset Consulting kan dermed arbejde med et 360 graders view, som illustreret ovenover.

 

Figuren nedenfor illustrerer nogle af de elementer, som kan indgå i et projektforløb. Sommerset Consulting kan både indgå i hele projektforløb eller udvalgte delelementer af et projekt.  

Om Sommerset Consulting

Sommerset Consulting ApS blev stiftet i nov. 2020 af Heidi Sommerset, som ligeledes er eneste medarbejder i virksomheden. Heidi har en uddannelsesmæssig baggrund som Civilingeniør inden for Industriel Design og HD i Marketing Management. Derudover har hun mere end 10 års erhvervserfaring inden for bl.a. produkt- og procesudvikling, projekt- og personaleledelse, digitalisering og fundraising. Hendes spidskompetencer er

 

  • Identificering af effektiviserings- og optimeringsmuligheder med særlig fokus på brugerinvolvering og brugertyper, forretning og værdikæde samt vedligehold.
  • Projektledelse af komplekse udfordringer og opgaveløsninger.
  • Stærk på at linke og sammenkoble elementer, funktioner, snitflader, viden, etc. i succesfuld opgaveløsning, herunder snitflader mellem systemer og mennesker.
  • Transformere ideer og viden til kommerciel værdi

 

Tag kontakt allerede i dag for at høre mere.

Professionel & høj faglighed

Ordentlighed

Fleksibel & agil

Problemløsende & udviklende

Handlekraftig
& drive

DET SIGER DE

Gode resultater starter over en kop kaffe"

Få et gratis uforpligtende møde til en snak om hvordan du kan opnå en merværdi.

Kontakt

Tag kontakt allerede i dag og hør, hvordan vi sammen skaber merværdi.

Følg mig også gerne på

Sommerset Consulting_Logo_final_white2

Nupark 51 | 7500 Holstebro 

Danmark | CVR. 41824603

 

mail@sommersetconsulting.dk 

+45 23 65 26 89